Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viacytaty cytaty

September 16 2018

8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayouaresonaive youaresonaive
7927 0843 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 05 2018

4503 4434
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 12 2018

1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

May 31 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
3818 0c61 500

dtnart:

I drew a witch for a limited hardcover book called Becoming Dangerous about rituals and resistance. Mine was one of a handful of artist who contributed.

May 16 2018

4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viajointskurwysyn jointskurwysyn
3231 9396
Reposted fromsaku saku viakropq kropq
6444 c2ae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasucznik sucznik
Le Roman de ma femme
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
Reposted frommessinhead messinhead viabarszczowa barszczowa

May 13 2018

April 24 2018

Reposted fromPoranny Poranny
8336 af4f 500

April 17 2018

jetty into the night 

April 14 2018

2342 836f 500
Reposted frommoai moai viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
3471 d87f 500
"My body is a cage.But my mind holds the key"  (Anonymous)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl