Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

o, Poznań na zupie (:

March 28 2017

March 21 2017

6603 ef1b 500

chaosophia218:

Michael Paukner - Moon Clock, 2016.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaAmericanlover Americanlover
8048 495f
Reposted fromsmc smc viabarock barock
7024 237d
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viabrzask brzask

July 07 2015

Potłuczeni ludzie czasami rozpadają się na kawałki. Tak już mają.
— My Mad Fat Diary
Reposted fromkasias3112 kasias3112 viabrzask brzask

June 13 2015

8569 5d2a

June 08 2015

„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaWolffGirl WolffGirl

June 07 2015

May 31 2015

May 26 2015

Ile były warte nasze słowa, 
kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? 
Reposted byintrovertedisilrapersona-non-gratanoremorsearancioneAinsworthCassathousandthoughts
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viawildindian wildindian
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawildindian wildindian
“Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.”
— “Miłość w kawalerce w Kutnie” Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
“ Jestem pewna, że zatęsknisz. Może to będzie tylko chwila, moment, ułamek sekundy ale zatęsknisz wiem to. Może będziesz wtedy stał w kolejce po fajki a może będziesz słuchał dobrego rapu. Albo będziesz z nią, poczujesz jej zapach i stwierdzisz że nic nie dorówna mojemu. Ale zatęsknisz. Przeleci Ci przed oczyma wszystko. Każdy mój uśmiech, każda łza. Każda chwila spędzona razem. Zatęsknisz. ”
— ZATĘSKNIJ
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty

May 25 2015

9437 22b1
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamefir mefir
Nieświadome kuszenie, jest najbardziej kuszące.
— Z cyklu nocne rozmowy z G.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl