Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viachief chief
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 27 2017

- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova vialeszekzukowski leszekzukowski
2061 4325 500
0730 6ee1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viarabarbarowy rabarbarowy
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viaAmericanlover Americanlover
5096 267f 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianowelovestory nowelovestory

November 25 2017

Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
4460 c056 500
Reposted fromkulamin kulamin viachief chief
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka viamaking-love making-love

November 22 2017

4256 33f2
Reposted fromliczbapi liczbapi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1133 b591 500

dappermouth:

strange omens gather at the end of the street

November 13 2017

5226 5ea2 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianyaako nyaako

November 09 2017

November 07 2017

4289 203f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl